Ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής απλών Πολιτών στο πιστοποιημένο σεμινάριο Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) της Επιστημονικής Εταιρείας Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας (ΕΕΕΠΦ) με πιστοποιητικό του European Rescucitation Counsil αναγνωρισμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και βεβαίως και από το Ελληνικό Κράτος.