Όπως οι σκοποί του καταστατικού μας ορίζουν, ξεκινάμε επίσημα την συνεργασία μας με το Κοινωφελές Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Τηλεειδοποίησης και Βοήθειας στο σπίτι ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ με την υπηρεσία SILVER ALERT.