Ξεκίνημα νέας εκπαιδευτικής σειράς (USAR 2023 A) σήμερα με 24 νέα μέλη να συμπληρώνουν την δύναμη της Ομάδας !
Καλή αρχή !